top of page

Credion als middelpunt bij financiële zoektocht voor Ocean Group


Tekst afkomstig van Credion


Deniz Yilmaz is eigenaar van het bedrijf Ocean Group. De onderneming opereert vanuit Den Haag, maar is actief in verschillende (grote) steden in Nederland. Yilmaz zelf is sinds 2011 werkzaam in de vastgoedmarkt en heeft zijn organisatie zien uitgroeien naar een volwaardig vastgoedbedrijf waar inmiddels vijf mensen werken. De ondernemer is blij met zijn hechte team, dat elkaar in alle opzichten versterkt. Zo heeft hij samen met hen een prachtige vastgoedportefeuille opgebouwd met woningen, bedrijfsruimtes en kantoorpanden. ‘We focussen ons voornamelijk op aankoop en ontwikkeling in binnenstedelijke groeigebieden,’ zegt Yilmaz. ‘Ons doel is om een consistente en organische groei te realiseren. Binnen onze groeistrategie nemen de pijlers kwalitatief beheer, gezonde rendementen en duurzaamheid een prominente plek in.’


Transformatieproject

Yilmaz wilde een transformatieproject in Rijswijk aankopen. Het voormalige kantoorpand is op particulier erfpachtgrond gelegen en dat maakte de financiering meer ingewikkeld dan gebruikelijk. Er zijn financiers die daarin niet mee willen gaan. ‘Via een van mijn medewerkers kwam ik in contact met Victor Cleine, adviseur Credion Ridderkerk,’ zegt Yilmaz. ‘Victor kende financiers die wel een oplossing voor ons financieringsvraagstuk hadden. Zelf hebben wij een groot netwerk, maar misten net die ene partij die Credion wel heeft. Uiteindelijk hebben we een mooie oplossing gevonden voor deze situatie.’


Alternatief op de grootbanken

‘Op basis van het gesprek met Yilmaz heb ik in februari 2022 contact gezocht met verschillende financiers,’ zegt Victor. ‘Daaruit selecteerde ik een aantal partijen die een passende financiering kunnen verstrekken. In dit geval kwam ik uit bij Build Finance. Een mooi alternatief op de grootbanken. Binnen een dag was er een digitale meeting ingepland en een week later lag er een indicatieve offerte. Dit dankzij de snelheid van Kelly Oude Meijers en haar collega’s van Build Finance.’


‘Victor kwam bij ons om een transformatieproject gefinancierd te krijgen,’ zegt Kelly. ‘Hij vroeg hoe wij tegen particuliere erfpacht aankeken. Dat is voor ons geen belemmering. Er was meteen een klik en wederzijds vertrouwen. De communicatie was van begin af aan transparant. Ocean Group is heel vooruitstrevend in het monitoren van haar vastgoedportefeuille. We kregen de benodigde informatie gestructureerd aangeleverd. Bij transformatieprojecten komt veel kijken en het vraagt een gedegen voorbereiding. Ook de aanpak van Victor werd als zeer prettig ervaren. Hij komt heel betrouwbaar en eerlijk over. Victor was goed bereikbaar en heel behulpzaam tijdens het proces. Het is een mooie combinatie van drie expertises geweest.’


Samenwerking

‘Het succes bij deze transactie is te danken aan een nauwe samenwerking met professionele mensen, waaronder Credion en Build Finance,’ zegt Yilmaz. ‘Het ging niet om een standaardprocedure. Hier moest goed naar gekeken worden. Tijdens het hele traject heeft Victor contact met ons en de financier onderhouden. Hij heeft als spil in het web gefungeerd en was zeer meedenkend. Victor heeft het vermogen om complexe materie te begrijpen en weet daar ook mee om te gaan. Zijn eerlijkheid en openheid gaf mij veel vertrouwen. Victor heeft niet losgelaten en hield de communicatielijnen continu open. We blijven met elkaar in contact. We werken met een aantal bemiddelaars voor financieringen, waaronder ook met Victor. Binnenkort zal worden gestart met de bouw van 13 duurzame turn-key huurwoningen.’


Via Credion (22 februari 2023)

Comments


bottom of page